Advokati Kine. Sve Kineske advokati online.


Slučajevima


Sudija Thomas A Soons Sudija Rüdiger Wolfrum Agent Advokat General Jose C. Calida (zamjena Advokat General Florin T Hilbay od trideset jun, koji je zamenio Advokat General Francis H

Jardeleza, kao dva Marta)Ureda javnog Branitelja, Makati, Republike Filipinima Profesor Bernard H.

Oxman Sveučilište u Miamiu Školi, Profesor Philippe Pijesku, molim te Matrix Odaje Profesor Alane Boyle Essex Sud Odaje Kini nije imenovati agent.

U Poruku Verbale da PCA na jedan avgusta, i širom arbitraža postupak, Kina je ponovio"svoju poziciju da ne prihvati arbitraža pokrenuo Filipinima."U skladu sa Članak Pravila, na zahtev Arbitra ni Sud, Registar je aranžmane za pripremu neslužbene Kineski prijevode od nagrade napravio Arbitra ni Sud.