Advokati Kine. Sve Kineske advokati online.


Radionica 'Uspostavljanje starateljstvo i starateljstvo' - nadam i zdravlje


Organizovana je i dao drugi radionica je u kadru projekta 'Pravni zaštitu za roditelje čuvari ljudi sa psihičkim invaliditetom i pomoći u održavanju osnovna prava osoba sa intelektualna i psihijatrijska invaliditetom'

Radionica za luna - 'Uspostavljanje starateljstvo i starateljstvo' - sad oba roditelja carers ljudi sa invaliditetom, i specijalista, koji nam je pomogao da pronađemo rešenje za postojeću problema. Vitali Covaliov, Predsednik Sindikata Organizacija za Lica sa posebnim potrebama.

Retardacije znači set država (Dole sindrom i obilje drugim genetskim bolesti, efekti cerebralna paraliza ili rođenja traume, itd.). Oni imaju jednog karakteristiku: niskom nivou IQ od ranije U je, profesor kriminalac antropologije od Torino Cesare Lombrazo, objašnjavajući porijeklo genije i šizofreniju istog razloga, je smislio tezu da genije - neko ludilo.