Advokati Kine. Sve Kineske advokati online.


Rada Zakon narodne Republike Kine


Rada Zakon narodne Republike Kine je zakon Kine koji je procesuirana odTo je bio oglas za Stoji Komitet za Nacionalnu Ljudi je Kongres Kine. Ovo Rada Zakon je osnovni Rada zakon Kine. To je zbunjena sa Rada Ugovor Zakon narodne Republike Kine zbog slične imena i unprecise medija izvještajima. Ponekad to se zove starog Rada ugovor zakon, što je netačno izjavu. Svrha zakona, navodi do Članak u prvo poglavlje, je da"štiti legalnim pravima i interesa radnik je, preurediti Rada veza uspostavi i štititi Rada sistema odijela socijalističke tržište ekonomije, i promovirati ekonomski razvoj i društveni napredak". Tamo si dvadeset članci u vezi Rada ugovore i kolektivne ugovore u trećem poglavlju.

U, -član-dugo Rada Ugovor Zakon je stupio na dalje regulirati vezane ponašanja. Zakon je generalno kritikovao za svoje mane Ovo je jedan od razloga za proglašenju Radne Ugovor Zakon deset godina kasnije.

Na primjer, iako kolektivne ugovor je stavljen u zakoni za više od petnaest godina, kolektivno pregovaranje nije dobro u Kini. Termin kolektivno pregovaranje (u Kineski 集体协商) prvi put pojavio u zakone u, umjesto kolektivno pregovaranje (u Kineski 集体谈判 jahića, što je za manje odlučna nego drugi.