Advokati Kine. Sve Kineske advokati online.


Račun Potraživanja Kolekciju Dnevniku - Duplo Ulazak Knjigovodstvo


Knjigovodstva su iznosi duguje posao za mušterije za kreditne prodaje izdati fakture da ih je na računKada je klijent plaća račun, račun potraživanja kolekciju dnevniku je potrebno da se isprazni iznos na njihov račun. guraj Na primjer, pretpostavljam posao pruža usluge mušterija i da je izdati fakture ih, na računu, zbog u trideset dana. Na roka, klijent plaća račun i bilans na knjigovodstva račun mora biti razjašnjeno sa sljedeći račun potraživanja kolekcije na račun dnevniku. Računovodstvena podaci ce pokazati da sljedeće duplo ulaska knjigovodstvo unose za račun uplata od mušterija. Iznos je pripisano potraživanja račun klijenta da rekord činjenica da novac nije primljen od njih. Računovodstvena jednačine, Imovina Obaveze Vlasnici Kapitala znaci da je ukupno imovine posao uvijek su jednaki na ukupan obaveza poslovnog Ovo je istina u bilo koje vrijeme i odnosi se na svake transakcije. Za ovo transakciju računovodstvenih jednačina je prikazana u nakon sto U ovom slučaju jedno sredstvo novac raste kao novac je dobio od posla, i još jedna prednost (potraživanja) smanjuje kao račun je sada oslobođen po isplatu fakturu.