Advokati Kine. Sve Kineske advokati online.


Odjel za Nekretnine i Dugove Kada Podnijeti Državi Washington Razvod


što ste ti i tvoj muž treba da plati

U Državi Washingtonsvu imovinu sakupljao brak je generalno smatra zajedničko vlasništvo i mora da je podelio ravnopravno. u razvod. Isto tako. sve dugove nastao tokom brak smatraju zajednice dugove i odgovornost da plaćam ih opet podelio ravnopravno od oba supružnika. Washington će Sudovi ne nužno podele imovine jednako među razvodi od supruge Sljedeće faktora. smatrat će u određivanju divizija imovine: Čak i ako sud određuje posebno duga. to je vrlo moguće da je vaša supruga ne može pratiti ovo. Kompanija ili osobe kome si dužan dugove još uvijek može doći po tebe i možda biti primoran da ih plati U ovom slučaju. možda sue vaš supružnik tako da sud može naručiti ga joj da ti se odužim.